NOVAGROUP ĐƯỢC VINH DANH THƯƠNG HIỆU VÀNG TP.HCM 2021

NovaGroup vừa đón nhận giải thưởng Thương hiệu Vàng TP.HCM 2021, khẳng định những đóng góp tích cực của Tập đoàn và các Tổng Công ty thành viên vào sự phát triển kinh tế của Thành phố.
Giải thưởng Thương hiệu Vàng TP.HCM do UBND thành phố phát động, Sở Công thương phối hợp Tạp chí Kinh tế Sài Gòn triển khai thực hiện.
Tiêu chí chấm điểm các thương hiệu sản phẩm tham gia bình chọn dựa trên tính tuân thủ; sự phát triển; tính sáng tạo; đầu tư cho thương hiệu và quản trị thương hiệu; chất lượng và an toàn của sản phẩm, dịch vụ; trách nhiệm với cộng đồng.
🏆 HCMC GOLDEN BRAND AWARD 2021 HONORS NOVAGROUP
NovaGroup has received the Ho Chi Minh City Golden Brand Award for their outstanding achievements contributing to the development of the Group as well as HCMC’s economy. The municipal People’s Committee assigned the Department of Industry and Trade and the Saigon Times Group to launch the award.
Nominates of the HCMC Golden Brand Awards 2021 were evaluated according to 10 criteria including Transparency and law observation; Working performance; Business ethics; Social activities; Human resources and HR policies; Innovation, research, and development; Generation transition vision; Brand promotion and development; Brand management and coverage; Quality and safety.
0925303333
icons8-exercise-96 chat-active-icon