CẬN CẢNH THẢM NHỰA CAO TỐC PHAN THIẾT – DẦU GIÂY NGÀY ĐẦU NĂM 2022

Trên công trường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, các nhà thầu đang thi công ngày đêm không nghỉ. Tại đoạn cao tốc đi qua Bình Thuận, Đồng Nai, các nhà thầu đang khẩn trương thi công phần nền đường, đúc dầm bê tông, thi công cầu vượt, nhiều đoạn cao tốc qua Đồng Nai đang được thảm nhựa mặt đường.
Tại gói thầu XL-02 (huyện Hàm Tân, Bình Thuận), nhà thầu đang triển khai 10 mũi thi công (5 mũi đường và 5 mũi cầu), khẩn trương thi công cọc khoan nhồi bệ, thân trụ các cầu km42+756, km 29+250, cầu km 27+345, thi công mặt cầu Sông Phan. Các gói thầu qua huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đang thi công cầu và thảm nhựa mặt đường tại nhiều đoạn cao tốc.
PHAN THIET – DAU GIAY PAVED HIGHWAY IN THE FIRST DAY OF 2022
On the Phan Thiet – Dau Giay highway, contractors are working day and night without rest. At the highway section passing through Binh Thuan and Dong Nai, contractors are urgently constructing the roadbed, reinforced concrete beams, constructing overpasses, many sections of the highway passing through Dong Nai are being asphalted.
In package XL-02 (Ham Tan District, Binh Thuan Province), the contractor is implementing 10 construction projects (5 roads and 5 bridges), urgently constructing bored piles, piers and piers km42+756 , km 29+250, bridge km 27+345, construction of Song Phan bridge deck. Bidding packages through Xuan Loc and Cam My districts (Dong Nai) are constructing bridges and asphalt pavements at many highway sections.
https://www.baogiaothong.vn/video-can-canh-tham-nhua-cao-toc-phan-thiet-dau-giay-ngay-dau-nam-2022-d537978.html?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=10
0925303333
icons8-exercise-96 chat-active-icon